Curs en línia de llenguatge administratiuCurs en línia de llenguatge administratiu

Paraula us ofereix aquest curs en línia de llenguatge administratiu mitjançant la plataforma Moodle.

Us guiam en l’aprenentatge dels continguts teòrics, us facilitam exercicis i tasques perquè milloreu la part pràctica i us proposam expressions escrites perquè adquiriu prou habilitat en la redacció de documents. 

 

Grup

NIVELL

MODALITAT

DURADA

LA

En línia

Del 5 de març al 3 de juny

Import de la matrícula

190 euros

Període d’inscripció: 

Del 27 de febrer al 4 de març de 2024.

 

Formalització de la inscripció

1r Enviau la inscripció en línia.

 

2n Ingressau l'import de la matrícula en el compte corrent següent:  

CaixaBank    

ES69 2100 0011 8102 0164 5109

En el concepte hi heu de fer constar el nom de la persona que es matricula al curs.


3r Enviau el justificant de pagament al correu:

 

Informació important

Només es tornarà l’import de la matrícula si Paraula anul·la el curs.

 

Paraula Centre de Serveis Lingüístics
Carrer de Sant Alonso, 24 
07001 Palma (  Googe Maps  )