Curs en línia de llenguatge administratiu


Paraula us ofereix aquest curs en línia de llenguatge administratiu mitjançant la plataforma Moodle.

Us guiam en l’aprenentatge dels continguts teòrics, us facilitam exercicis i tasques perquè milloreu la part pràctica i us proposam expressions escrites perquè adquiriu prou habilitat en la redacció de documents. 

Grup

NIVELL

MODALITAT

DURADA

LA

En línia

Del 21 de febrer al 9 de juny

Preu:
190 euros

Període d’inscripció:  
De l’1 al 17 de febrer 2023

 

Per matricular-vos al curs, primer heu d'omplir la inscripció en línia i després heu de pagar la matrícula.

1r Inscripció en línia

   Inscripció   Inscripció TANCADA   

 

2n Pagament de la matrícula
Heu d’ingressar l'import de la matrícula en el compte corrent següent:  

CaixaBank    

ES69 2100 0011 8102 0164 5109

A l'ingrés, hi heu de fer constar el nom de la persona que es matricula al curs. Heu d'enviar el justificant de pagament al correu

Perquè la matrícula i la reserva de plaça siguin efectives, cal que ingresseu l’import corresponent.


Informació important
Només es tornarà l’import de la matrícula si Paraula anul·la el curs.

 

Paraula Centre de Serveis Lingüístics
Carrer de Sant Alonso, 24 
07001 Palma ( Googe Maps )