Curs intensiu de llenguatge administratiu en línia


Paraula us ofereix aquest curs en línia de llenguatge administratiu mitjançant la plataforma Moodle. Hi  podreu treballar els continguts pràctics d’aquest nivell i fer expressions escrites.


Grup

NIVELL

MODALITAT

DURADA

LA

en línia

del 21 de febrer al 12 de maig

Preu: 190 euros

Període d’inscripció: del 10 al 20 de febrer de 2017

Per matricular-vos al curs, primer heu d'omplir la inscripció en línia i després heu de pagar la matrícula.


1. Inscripció en línia 

   Inscripció   Inscripció en línia 

TANCADA

  2. Modalitats de pagament

  • En efectiu, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h, al carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover. Espai de Cultura).
  • Ingrés de l'import de la matrícula en el compte corrent:  

CaixaBank    

ES69 2100 0011 8102 0164 5109

A l'ingrés, hi heu de fer constar el nom de la persona que es matricula al curs i el nivell al qual s’inscriu. Heu d'enviar el justificant de pagament al correu

Informació important
Perquè la matrícula i la reserva de plaça siguin efectives, cal ingressar la quota d’inscripció en els tres dies següents d’omplir el formulari d’inscripció.

Paraula. Centre de Serveis Lingüístics
Carrer de Sant Alonso, 24 
07001 Palma ( Googe Maps )

 Paraula   |   Formació   |   Correccions i traduccions   |   Voluntariat lingüístic   |   Bits de Paraula