Prepara l'examen oral a Paraula


Paraula ofereix tallers en grups reduïts (màxim 6 persones) per preparar l’examen oral de les proves oficials. 

Aquests tallers són de quatre hores repartides en dos dies:

Nivells Dates  Horari matí Horari horabaixa Preu
B1-B2

3 i 5 de setembre

de 10 a 12 h  de 18 a 20 h  50 euros
C1-C2

4 i 6 de setembre 

de 10 a 12 h  de 18 a 20 h  50 euros


Lloc dels cursos
Can Alcover. Espai de Cultura
Carrer de Sant Alonso, 24 
07001 Palma (  Googe Maps  )  

Termini d’inscripció 

Fins al 20 de juliol de 2018.

  Inscripció  Inscripció en línia
              TANCADA

Pagament
En efectiu de dilluns a divendres, de 10 a 14 h, o bé ingressant l’import al compte corrent: 

ES69 2100 0011 8102 0164 5109

Si optau per fer un ingrés, hi heu de fer constar el nom de la persona que assistirà al curs i el nivell al qual s’inscriu.


Informació important

  • Les places s’adjudiquen per ordre d’inscripció.
  • La matrícula s’entén formalitzada si s’abona la quota d’inscripció.
  • Paraula només tornarà l’import de la matrícula si no hi ha el mínim de persones inscrites al grup. L’import es tornarà només en efectiu.