Voluntariat lingüístic


Paraula. Centre de Serveis Lingüístics gestiona i coordina una campanya de voluntariat lingüístic que té lloc als municipis de les Illes Balears.

L’objectiu d’aquesta campanya és, d’una banda, oferir a persones que han après el català l’oportunitat de practicar-lo en un ambient distès i, de l’altra, possibilitar que les persones catalanoparlants comparteixin la seva llengua amb les que estan interessades a millorar-ne l’ús oral.

Per aconseguir-ho, Paraula posa en contacte una persona que vol practicar el català amb una altra que el parla habitualment perquè es trobin una hora a la setmana per conversar.                                         

Les persones adultes interessades a fer el voluntariat en podeu tenir més informació a l’enllaç següent:         

Els voluntaris també poden participar a diferents activitats, com sortides i visites culturals, excursions, actuacions teatrals… En el cas del voluntariat per a joves, s’organitzen activitats segons les seves preferències, com tallers de jocs, xapes, estampació…

Mallorca
971 761 301


 
Paraula   |   Formació   |   Correccions i traduccions   |   Voluntariat lingüístic