Inscripció: NOVA  
Entitat: Paraula
Curs: Taller d’expressió oral març de 2019
Any: 2018-2019
Lloc: Palma

Llinatges:
Nom:
DNI/NIF/NIE/passaport:
Any de naixement:
Sexe: Home     Dona
Comunitat autònoma/país de naixement:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
Situació laboral: Atur     Feina     Estudiant     Altres
Estudis cursats:
Professió:

Catalanoparlant: No
Títol de català: A1 A2 B1 B2 C1 C2 Altres
Altres títols de català:
Alumne d'un curs anterior: No
Curs anterior:

Curs al qual us inscriviu:
Taller d’expressió oral B1-B2 matí
Taller d’expressió oral B1-B2 horabaixa

Taller d’expressió oral C1 horabaixa

Observacions:

Les vostres dades de contacte podran ser utilitzades per enviar-vos informació sobre l’oferta formativa i altres activitats que pensem que puguin interessar-vos. Si no en voleu rebre informació, per favor, indicau-ho al quadre següent:

No m'interesa rebre'n més informació
Les vostres dades personals s'incorporaran en un fitxer de l'associació Paraula. Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears per gestionar accions formatives, i podran ser comunicades a l’entitat promotora de l'acció per controlar l'assistència i la participació. Cal emplenar tots els camps perquè es pugui formalitzar la inscripció. En acabar l’acció formativa, les vostres dades passaran a formar part de l’arxiu històric de l’associació i seran tractades amb finalitats estadístiques i històriques. Per exercir els vostres drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació, podeu adreçar-vos, per escrit, a Paraula.CSL, al seu domicili al Carrer de Sant Alonso, 24, 07001 Palma, Illes Balears.
Accept les condicions