Inscripció: NOVA
Entitat: Paraula
Curs: Tallers d’expressió escrita
Any: Abril-maig 2017
Lloc: Palma

Llinatges:
Nom:
DNI/NIF/NIE/passaport:
Any de naixement:
Sexe: Home     Dona
Comunitat autònoma/país de naixement:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:

Catalanoparlant: No
Títol de català: A1 A2 B1 B2 C1 C2 Altres
Altres títols de català:


Curs al qual us inscriviu: B1-B2 dimarts matí, de 10 a 11.30 h
B1-B2 dimarts horabaixa, de 17 a 18.30 h

C1-C2 dijous matí, de 10 a 11.30 h
C1-C2 dimarts horabaixa, de 18.30 a 20 h
Observacions:

Les vostres dades de contacte podran ser utilitzades per enviar-vos informació sobre l’oferta formativa i altres activitats que pensem que puguin interessar-vos. Si no en voleu rebre informació, per favor, indicau-ho al quadre següent:

No m'interesa rebre'n més informació
Les vostres dades personals s'incorporaran en un fitxer de l'associació Paraula. Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears per gestionar accions formatives, i podran ser comunicades a l’entitat promotora de l'acció per controlar l'assistència i la participació. Cal emplenar tots els camps perquè es pugui formalitzar la inscripció. En acabar l’acció formativa, les vostres dades passaran a formar part de l’arxiu històric de l’associació i seran tractades amb finalitats estadístiques i històriques. Per exercir els vostres drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació, podeu adreçar-vos, per escrit, a Paraula.CSL, al seu domicili al carrer de de Sant Alonso, 24, 07002 Palma, Illes Balears.
Accept les condicions